Kredyt w rachunku bieżącym

Jesteś rolnikiem lub prowadzisz działalność rolniczą? Cenisz sobie bezpieczeństwo finansowe oraz swobodny i szybki dostęp do dodatkowych środków? A może potrzebujesz dodatkowe pieniądze na finansowanie bieżącej działalności? Kredyt w rachunku bieżącym będzie dla Ciebie najwygodniejszym rozwiązaniem.

Co zyskujesz:

  • finansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa rolnego
  • wygodne dysponowanie środkami na rachunku bieżącym (dzięki odnawialności limitu korzystasz z niego tak jak własnymi środkami - wpływy na rachunek zmniejszają kwotę kredytu, a kredyt możesz ponownie wykorzystać)
  • wykorzystujesz tylko tyle środków ile aktualnie potrzebujesz dzięki czemu minimalizujesz koszty odsetkowe
  • odsetki naliczane są codziennie od aktualnie wykorzystanej kwoty kredytu
  • nie musisz udokumentować wykorzystania środków z kredytu

Warunki kredytu:

  • kredyt udzielany maksymalnie na okres 2 lat z możliwością odnowienia
  • odsetki spłacane na koniec miesiąca
  • wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie na podstawie obrotów przeprowadzanych przez rachunek w naszym Banku (nie więcej niż 2-krotność obrotów za okres ostatnich 12 miesięcy oraz uzależniona jest od poziomu bieżących potrzeb kredytowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą)
  • w przypadku posiadania rachunku rolniczego w innym banku, można skalkulować wysokość limitu na podstawie wpływów na ten rachunek pod warunkiem przeniesienia obrotów (minimum w kwocie określonej w umowie kredytowej) na rachunek w naszym Banku
  • oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi w skali roku WIBOR 3M + marża Banku

Szczegółowe opłaty i prowizje znajdziesz tutaj.

Stawką bazową jest WIBOR 3M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna  z pięciu ostatnich kwotowań kwartału przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego kwartału; zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem nowego kwartału; zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

Jak skorzystać?

Przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku i złóż wniosek kredytowy (miej ze sobą nakaz płatniczy, decyzję z ARiMR o dopłatach oraz zaświadczenie z KRUS i UG o niezaleganiu w opłatach, umowy dzierżawy gruntów-jeśli posiadasz).

Jeśli masz wątpliwości udzielimy Ci szczegółowych informacji oraz pomożemy wypełnić wniosek kredytowy.

Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego.