Kredyt obrotowy

Prowadzisz działalność rolniczą i chcesz sfinansować bieżące potrzeby gospodarstwa? A może chcesz spłacić kredyty obrotowe w innych bankach aby mieć jedną ratę? Kredyt obrotowy to najlepsze rozwiązanie.

Co zyskujesz:

 • sfinansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa rolnego
 • jedną, wygodną ratę dzięki możliwości spłaty kredytów w innych bankach
 • brak wymaganego wkładu własnego
 • długi okres kredytowania
 • kwotę kredytu dostosowaną do Twoich potrzeb
 • mozliwość karencji w spłacie do 12 miesięcy
 • dogodny termin spłaty kredytu

Warunki kredytu:

 • kredyt udzielany na okres do 3 lat
 • proste procedury
 • szybka decyzja kredytowa
 • forma zabezpieczenia kredytu ustalana jest indywidualnie a podstawowym obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco z deklaracją wekslową
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi w skali roku WIBOR 3M + marża Banku

Szczegółowe opłaty i prowizje znajdziesz tutaj.

Stawką bazową jest WIBOR 3M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna  z pięciu ostatnich kwotowań kwartału przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego kwartału; zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem nowego kwartału; zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

Jak skorzystać?

Przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku i złóż wniosek kredytowy (miej ze sobą nakaz płatniczy, decyzję z ARiMR o dopłatach oraz zaświadczenie z KRUS i UG o niezaleganiu w opłatach, umowy dzierżawy gruntów-jeśli posiadasz).

Jeśli masz wątpliwości udzielimy Ci szczegółowych informacji oraz pomożemy wypełnić wniosek kredytowy.

Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego.