Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej

Prowadzisz gospodarstwo rolne i potrzebujesz dodatkowych środków na wsparcie produkcji? Pomoże Ci w tym kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej.

Przeznaczenie:

 • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień
 • zakup zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport
 • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych
 • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji
 • zakup paliwa na cele rolnicze

Warunki kredytu:

 • kredyt krótkoterminowy udzielany na okres do 12 miesięcy
 • odsetki spłacan miesięcznie lub kwartalnie
 • maksymalna kwota kredytu ustalana indywidualnie na podstawie powierzchni gospodarstwa (nie może przekraczać równowartości 1.500 zł/1ha posiadanych użytków rolnych)
 • oprocentowanie stałe i wynosi 10,00% w skali roku
 • brak wymaganego wkladu własnego
 • proste procedury
 • szybka decyzja kredytowa
 • forma zabezpieczenia kredytu ustalana jest indywidualnie a podstawowym obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco z deklaracją wekslową

Szczegółowe opłaty i prowizje znajdziesz tutaj.

Jak skorzystać?

Przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku i złóż wniosek kredytowy (miej ze sobą nakaz płatniczy, decyzję z ARiMR o dopłatach oraz zaświadczenie z KRUS i UG o niezaleganiu w opłatach, umowy dzierżawy gruntów-jeśli posiadasz).

Jeśli masz wątpliwości udzielimy Ci szczegółowych informacji oraz pomożemy wypełnić wniosek kredytowy.

Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego.