Reklamacje

Klient ma możliwość złożenia pisemnej reklamacji osobiście, telefonicznie lub listownie:

W placówkach banku: osobiście w formie ustnej lub pisemnej:

Centrala: Kórnik, pl. Niepodległości 31
Oddział: Zaniemyśl, ul. Raczyńskiego 9
Filia: Borówiec, ul. Poznańska 38

Telefonicznie: 61 817 04 01

Listownie:

Centrala: 62-035 Kórnik, pl. Niepodległości 31
                e-mail: sekretariat@bskornik.sgb.pl
Oddział: 63-020 Zaniemyśl, ul. Raczyńskiego 9
Filia: 62-023 Borówiec, ul. Poznańska 38

Załączniki zawierające formularze do składania reklamacji są dostępne w dziale: 
Do pobrania/ Reklamacje, skargi, wnioski.


Pliki do pobrania