Spółdzielczy System Ochrony

Bank Spółdzielczy w Kórniku jest członkiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB:

Spółdzielczy System Ochrony SGB
z siedzibą w Poznaniu
61-725 Poznań, ul. Mielżyńskiego 22/IIA

zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000600238, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.