Lokata terminowa promocyjna

Lokaty terminowe promocyjne w złotych (stopy % w stosunku rocznym)
Nazwa produktu Oprocentowanie stałe

"Lokata 3 na 9"

3,00%