Lokata terminowa promocyjna

Lokaty terminowe promocyjne w złotych (stopy % w stosunku rocznym)
Nazwa produktu Oprocentowanie stałe

"Lokata dla Ciebie" 3-miesięczna 

0,60%

"Lokata dla Ciebie" 6-miesięczna 

0,80%

"Lokata dla Ciebie" 12-miesięczna 

1,00%