Lokata terminowa standardowa

Lokaty terminowe standardowe w złotych (stopy % w stosunku rocznym)
Nazwa produktu Oprocentowanie stałe
1 miesięczna 0,20 %
2 miesięczna 0,35 %
3 miesięczna 0,40 %
4 miesięczna 0,50 %
6 miesięczna 0,55 %
12 miesięczna 0,75 %
24 miesięczna 1,00 %
36 miesięczna 1,25 %