Kredyt gotówkowy ze stałą ratą

Kredyt gotówkowy ze stałą ratą

Marzysz o dalekich podróżach, zakupie nowego sprzętu a może niespodziewanie potrzebujesz większej kwoty? Chcesz zamienić kilka rat w jedną, wygodniejszą do spłaty? Z naszym "Kredytem gotówkowym ze stałą ratą" łatwo zrealizujesz marzenia i zasilisz budżet domowy na wypadek nagłych wydatków.

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych osiągających dochód ze stosunku pracy, gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej oraz z tytułu emerytury lub renty.

Jakie warunki?

 • oprocentowanie stałe 8,99% w skali roku
 • długi okres kredytowania 10 lat
 • brak prowizji przygotowawczej 
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę
 • kredyt spłacany w równych miesięcznych ratach
 • maksymalna kwota kredytu to 15-krotność Twoich miesięcznych dochodów lub 8-krotność Twojej miesięcznej emerytury lub renty, aż do 120.000,00 zł
 • otwarcie lub posiadanie ROR w Banku Spółdzielczym w Kórniku z bankowością elektroniczną i kartą płatniczą (w przypadku posiadania ROR w Banku przez jednego ze współkredytobiorców, nie ma obowiązku otwierania rachunku wspólnego)
 • oraz wpływ w min wysokości 2000,00 zł (w przypadku 2 i więcej kredytobiorców przekazanie wpływów wymagane jest przynajmniej od 1 kredytobiorcy), a w przypadku osób fizycznych prowadzących dzialalność gospodarczą i rolników wpłaty własnej w wysokości 3.000 zł miesięcznie
 • zawarcie umowy ubezpieczenia na życie za pośrednictwem Banku w ramach współpracy z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz opłacenie jednorazowej składki najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu, ze wskazaniem Banku jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
 • w przypadku nie spełnienia jednego z w/w warunków w danym miesiącu oprocentowanie kredytu zostaje podniesione do oprocentowania stałego w wysokości 12,99% w kolejnym miesiącu 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 15,17%, kwota udzielonego kredytu  31.638,00 zł (składka ubezpieczenia na życie płatna jednorazowo ze środków pochodzących z kredytu), całkowita kwota kredytu: 29.911,00 zł,  całkowita kwota do zapłaty: 39.315,93 zł, oprocentowanie: stałe 8,99 % w skali roku, całkowity koszt kredytu: 9.404,93 zł (w tym prowizja 0,00 zł, składka ubezpieczenia na życie 1.727,00 zł, odsetki 7.677,93 zł, opłata za prowadzenie rachunku 60,00 zł, opłata za kartę 0,00 zł), 60 miesięcznych rat, 59 równych po 655,27 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 655,00 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 13.04.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dla prezentowanych powyżej wartości przyjęto dodatkowo następujące założenia:

Otwarcie przez kredytobiorcę rachunku ROR Konto TAK! z miesięczną opłatą za prowadzenie rachunku 1,00 zł z bankowością elektroniczną oraz dedykowana kartą debetową, za którą opłata miesięczna wynosi 0,00 zł pod warunkiem dokonania min. 1 transakcji płatniczej (w przeciwnym wypadku 5,00 zł za miesiąc),
 Przekazanie wpływów w minimalnej wysokości 2000,00zł (w przypadku 2 i więcej kredytobiorców przekazywanie wpływów wymagane jest przynajmniej od 1 kredytobiorcy ),
Przez cały okres kredytowania będzie dokonywana min. 1 transakcja kartą w danym miesiącu kalendarzowym,
Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie za pośrednictwem Banku w ramach współpracy z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz opłacenie jednorazowej składki najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu, ze wskazaniem Banku jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Aby starać się o kredyt wystarczą:

 • dowód osobisty
 • umowa o pracę - zaświadczenie o dochodach wystawione na druku banku
 • wydruk z historii rachunku za okres ostatnich 6 miesięcy lub PIT za ubiegłu rok wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym
 • renta/emerytura - decyzja ZUS o przyznaniu lub waloryzacji oraz ostatnie trzy odcinki od renty/emerytury
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne – wykaz dokumentów przedstawi Doradca Klienta

Jak skorzystać?

Przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku i złóż wniosek kredytowy. Jeśli masz wątpliwości udzielimy Ci szczegółowych informacji oraz pomożemy wypełnić wniosek kredytowy.