Kredyt EKO!

Planujesz zakup nowego sprzętu AGD? A może myślisz o instalacji paneli słonecznych? Bądź EKO i skorzystaj z naszego Kredytu EKO!

Dzięki naszemu kredytowi możesz sfinansować inwestycje takie jak:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup sprzętu AGD A+++;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;

Jakie warunki?

 • oprocentowanie stałe tylko 6,20 % z kontem TAK za 1 zł miesięcznie
 • prowizja 1% kwoty udzielonego kredytu
 • maksymalna kwota kredytu do 70 000,00 zł
 • długi okres kredytowania  - do 84 miesięcy

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6,94%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 25.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 29.451,51 zł, oprocentowanie: stałe 6,20 % w skali roku, całkowity koszt kredytu: 4.451,51 zł (w tym prowizja 1,00% - 250,00 zł, odsetki 4.141,51 zł, opłata za prowadzenie rachunku 60,00 zł), 60 miesięcznych rat, 59 równych po 485,69 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 485,80 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 02.06.2020r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych osiągających dochód ze stosunku pracy, gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej oraz z tytułu emerytury lub renty.

Jak skorzystać?

Przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku i złóż wniosek kredytowy.

Jeśli masz wątpliwości udzielimy Ci szczegółowych informacji oraz pomożemy wypełnić wniosek kredytowy.

Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego.