Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis (PLD)

Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis (PLD)

Bank Spółdzielczy w Kórniku uczestniczy w rządowym programie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego oferowane są gwarancje z Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD), będące zabezpieczeniem kredytu obrotowego, kredytu w rachunku bieżącym i kredytu inwestycyjnego.

Czym jest kredyt z Gwarancją de minimis
Kredyt z zabezpieczeniem Gwarancją de minimisto standardowy kredyt z tą różnicą, że Bank Gospodarstwa Krajowego zabezpiecza spłatę kredytu na wypadek gdyby przedsiębiorca nie spłacił kredytu w terminie. Nie wymaga dodatkowych formalności, wszystko załatwiasz w Placówce Banku.

de-minimis-bgk

Gwarancja de minimis:

  • Udzielana do kredytu obrotowego, w rachunku bieżącym i kredytu inwestycyjnego;
  • Stanowi niski koszt zabezpieczenia
  • Minimum formalności – wszystko załatwiasz w Placówce Banku

Kredyt zabezpieczony Gwarancją de minimis może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności lub na finansowanie nakładów inwestycyjnych.