Instrukcje, oprogramowanie, przewodniki

Zmiana sposobu logowania

Szanowni Klieńci

Od dnia 20 czerwca 2021 roku w podczas logowania do bankowości, w polu „Hasło” konieczne będzie wpisywanie całego hasła (wszystkich znaków). Opcja wpisywania hasła maskowanego (czyli tylko pojedyncze, wybrane znaki) zostanie wyłączona.

Bankowość SGB24 klient indywidualny

Bankowość SGB24 Biznes klienci korporacyjni ,samorządy

SGB24 komunikat

WAŻNE! Planowana przerwa w dostępie do bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnej
Szanowni Państwo,
W dniach od 18 czerwca (piątek) 2021 godz. 15:00 do 20 maja 2021 (niedziela) godz. 24:00 nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu bankowości elektronicznej, która będzie się wiązała z brakiem możliwości logowania i korzystania z tej usługi, w tym również z aplikacji SGB Mobile. W trakcie tych prac nastąpi aktualizacja i wdrożenie nowej wersji bankowości, która zaoferuje Państwu więcej możliwości i usług (w tym kantor internetowy oraz zarządzanie kartami płatniczymi).


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:
  Zmiana adresu strony do logowania
Od dnia 21 czerwca 2021 roku nastąpi zmiana adresu naszej bankowości elektronicznej.
Nowy adres to: https://sgb24.pl
Uwaga! Dostęp do obecnie używanej strony zostanie utrzymany, jednak będzie możliwe w niej tylko przeglądanie historii rachunku.


 Zmiana sposobu logowania
Od dnia 21 czerwca  2021 roku w podczas logowania do bankowości, w polu „Hasło” konieczne będzie wpisywanie całego hasła (wszystkich znaków). Opcja wpisywania hasła maskowanego (czyli tylko pojedyncze, wybrane znaki) zostanie wyłączona.