Instrukcje, oprogramowanie, przewodniki

Bankowość SGB24 klient indywidualny

Bankowość SGB24 Biznes klienci korporacyjni ,samorządy

SGB24 komunikat

WAŻNE! Planowana przerwa w dostępie do bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnej
Szanowni Państwo,
W dniach od 18 czerwca (piątek) 2021 godz. 15:00 do 20 maja 2021 (niedziela) godz. 24:00 nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu bankowości elektronicznej, która będzie się wiązała z brakiem możliwości logowania i korzystania z tej usługi, w tym również z aplikacji SGB Mobile. W trakcie tych prac nastąpi aktualizacja i wdrożenie nowej wersji bankowości, która zaoferuje Państwu więcej możliwości i usług (w tym kantor internetowy oraz zarządzanie kartami płatniczymi).


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:
  Zmiana adresu strony do logowania
Od dnia 21 czerwca 2021 roku nastąpi zmiana adresu naszej bankowości elektronicznej.
Nowy adres to: https://sgb24.pl
Uwaga! Dostęp do obecnie używanej strony zostanie utrzymany, jednak będzie możliwe w niej tylko przeglądanie historii rachunku.


 Zmiana sposobu logowania
Od dnia 21 czerwca  2021 roku w podczas logowania do bankowości, w polu „Hasło” konieczne będzie wpisywanie całego hasła (wszystkich znaków). Opcja wpisywania hasła maskowanego (czyli tylko pojedyncze, wybrane znaki) zostanie wyłączona.