Zawieszenie rat bez wychodzenia z domu

Zawieszenie rat – co trzeba wiedzieć?

 • Zawieszenie rat:
  • kredytu lub pożyczki może dotyczyć całej raty albo jej części kapitałowej (Klient ma możliwość wyboru),
  • kredytu lub pożyczki o ratach równych (tzw. annuitet) - dotyczy całej raty, tj. zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej.
 • Ważne: w okresie zawieszenia rat odsetki są naliczane na dotychczasowych zasadach.
 • Nie można zawiesić spłaty, jeśli występują zaległości w spłacie.
 • Każdy klient, który posiada kredyt w Banku i ma problemy z terminowym spłacaniem rat z powodu skutków epidemii COVID-19 może złożyć wniosek o zawieszenie rat - we wniosku należy bezwzględnie opisać dlaczego stan epidemii koronawirusa spowodował konieczność wystąpienia o zawieszenie rat.
 • Z możliwości odroczenia wyłączone są kredyty z dopłatami z budżetu Państwa.
 • W przypadku skorzystania z zawieszenia spłaty rat, zwiększy się zadłużenie pozostające do spłaty oraz może wzrosnąć wysokość kolejnych rat kredytu lub pożyczki.
 • Bank nie pobiera opłat za czynność związaną z zawieszeniem rat.
 • Bank przekaże decyzję poprzez wysłanie jej drogą mailową (na adres wskazany we wniosku) w formie skanu.
 • Decyzja zostanie podjęta w terminie do 14 dni licząc od daty wpływu do Banku poprawnie wypełnionego wniosku.
 • Numer telefonu komórkowego, który Klient podaje we wniosku, musi być taki sam, jak numer w danych Klienta w Banku.
 • Po podjęciu przez Bank pozytywnej decyzji wniosku nie można anulować.
 • Wniosek należy przesłać do Banku listownie lub mailowo na adres: wnioski@bskornik.sgb.pl najpóźniej na 3 dni przed terminem płatności.

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku i przesłania podpisanego skanu prosimy o informację na adres: wnioski@bskornik.sgb.pl z prośbą o przesłanie wniosku w wersji do edycji.

Pracujemy również nad rozwiązaniem, dzięki któremu będzie możliwe złożenie wniosku poprzez bankowość internetową.


Pliki do pobrania