Zmiana wysokości maksymalnej kwoty przelewów natychmiastowych

Szanowni Klienci!

 

Informujemy, że zmianie ulega wysokość maksymalnej kwoty przelewu natychmiastowego Express ELIXIR wykonywanego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. 

Od dnia 1 kwietnia 2021r. maksymalna kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego wynosić będzie 5.000,00 zł.

 

Wysokość przelewów natychmiastowych wykonywanych w placówce Banku pozostaje bez zmian, tj. 50.000,00 zł.