Uwaga! Zmiana limitów BLIK i kart SGB Mobile

Informujemy, że zmieniliśmy kwotowy limit dzienny transakcji BLIK. Zmniejszyliśmy także maksymalne limity dla transakcji dokonywanych kartami płatniczymi, możliwe do ustawienia w aplikacji SGB Mobile.

W trosce o bezpieczeństwo Twoich finansów oraz z uwagi na powtarzające się ataki wyłudzenia danych i pieniędzy przez oszustów, wprowadziliśmy zmiany w aplikacji SGB Mobile i transakcjach kartowych.

Co zmieniliśmy w aplikacji SGB Mobile?

W ramach usługi BLIK zmniejszyliśmy maksymalny limit kwotowy dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, który teraz wynosi łącznie 2 000 zł dziennie.  Obecnie w ramach BLIKA obowiązują takie limity kwotowe:

  • transakcje bezgotówkowe w tym internetowe (płatności w sklepach stacjonarnych oraz w internecie) - 500 zł
  • transakcje gotówkowe (wypłata w bankomacie) - 500 zł

Limity dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych możesz zmienić w aplikacji SGB Mobile w opcji Ustawieni usługi BLIK do wysokości limitu maksymalnego. UWAGA! Jeśli ustawiłeś limit kwotowy mniejszy niż 500 zł, to nie ulegnie on zmianie.

Dla kart płatniczych zmniejszyliśmy maksymalne limity transakcji, jakie możesz ustawić w SGB Mobile. Maksymalny limit kwotowy dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych kartami debetowymi i kredytowymi wynosi:

  • transakcje gotówkowe (wypłaty gotówki z bankomatu) – 15.000 zł,
  • transakcje bezgotówkowe, w tym transakcje internetowe (w sklepie stacjonarnym i internecie) – 30.000 zł.

Limity dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych możesz zmienić w aplikacji SGB Mobile w opcji Zarządzaj Kartami, do wysokości limitów maksymalnych.

Jeśli chcesz zmienić limity maksymalne obowiązujące w aplikacji SGB Mobile na wyższe, odwiedź naszą najbliższą placówkę.

UWAGA! Twoje dotychczasowe ustawienia limitów dla transakcji kartowych nie zostały zmienione. Przy kolejnej próbie zmiany limitów kartowych w aplikacji SGB Mobile będą obowiązywały powyższe limity maksymalne. 

Dla bezpieczeństwa Twoich transakcji wprowadziliśmy też dzienne limity ilościowe dla transakcji kartami:

  • transakcje gotówkowe (wypłaty gotówki z bankomatu) – 5 transakcji
  • transakcje bezgotówkowe (płatności kartą) – 15 transakcji, w tym transakcje internetowe – 10 transakcji