Tarcza 1.0 - 2020r.

Tarcza 1.0 - 2020r. 2020-12-29

Komunikat dot. Tarczy PFR - ważne!

Informujemy, że na stronie Tarczy 1.0 opublikowano informację na temat przedłużenia do 31 stycznia terminu dostarczania pełnomocnictw w ramach Tarczy 1.0 o następujące treści:

Dowiedz się więcej
Tarcza 1.0 - 2020r. 2020-07-28

Komunikat dot. Tarczy PFR w sprawie przyjmowania pełnomocnictw, oświadczeń lub odpisów z KRS i CEiDG

Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

Dowiedz się więcej
Tarcza 1.0 - 2020r. 2020-07-29

Komunikat PFR - terminy zakończenia przyjmowania wniosków, odwołań i zgłoszeń kwalifikowanych

Zgodnie z komunikatem otrzymanym z Polskiego Funduszu Rozwoju w sprawie Tarczy Finansowej dla Przedsiębiorców informujemy, że wnioski o przyznanie subwencji można składać do 31 lipca 2020r.

Dowiedz się więcej
Tarcza 1.0 - 2020r. 2020-06-01

Zasady oferowania narzędzi pomocowych dla klientów Banku

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego.

Dowiedz się więcej
Tarcza 1.0 - 2020r. 2020-05-05

Bezpłatne webinaria na temat Tarczy Finansowej PFR

Przedsiębiorco jeśli Twoja firma ucierpiała na skutek pandemii koronawirusa i chciałbyśn skorzystać z Tarczy Finansowej PFR ale nie wiesz do końca jak? Zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online w którym dowiesz się, jakie są możliwości wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej
Tarcza 1.0 - 2020r. 2020-04-28

Tarcza Finansowa dla Przedsiębiorców

Bank Spółdzielczy w Kórniku obsłuży mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Antykryzysowej. Dla najbardziej zagrożonych przedsiębiorstw trafi aż 75 miliardów złotych. Składanie wniosków rozpoczyna się w dniu 29.04.2020 o godzinie 18:00.

Dowiedz się więcej