Pakiet Non Profit

Pakiet Non Profit

Pakiet NON PROFIT to oferta skierowana dla Stowarzyszeń, Fundacji i innych Instytucji pożytku publicznego. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych przez te organizacje, fundacje i stowarzyszenia. Bankowość internetowa CUI umożliwia dostęp i obsługę rachunku przez Internet z dowolnego miejsca w kraju i za granicą.

BS Kórnik otwiera i prowadzi rachunek bieżący w następujących walutach:
  • Złoty polski PLN
  • Euro EUR
  • Dolar amerykański USD
Dokumenty wymagane do założenia rachunku:
  • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy) lub wydruk wygenerowany z Centrali Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (CIKRS)
  • Zawiadomienie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON),
  • Statut
  • Uchwałę właściwego organu o ustanowieniu pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jeżeli dane te nie wynikają z rejestru lub statutu
  • Decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP