Pakiet Mój Biznes

Pakiet Mój Biznes

Pakiet MÓJ BIZNES to rozwiązanie dla początkujących przedsiębiorstw, które rozpoczynają swoją działalność i otworzą rachunek bieżący w ramach Pakietu MÓJ BIZNES w ciągu 12 miesięcy od momentu założenia firmy. Pakiet ten obowiązuje przez okres 1 roku, po upływie tego terminu rachunek zmienia pakiet na BIZNES OPTI. Bankowość internetowa CUI umożliwia dostęp i obsługę rachunku przez Internet z dowolnego miejsca w kraju i za granicą.

BS Kórnik otwiera i prowadzi rachunek bieżący w następujących walutach:
  • Złoty polski PLN
  • Euro EUR
  • Dolar amerykański USD

Konto bieżące w BS Kórnik to również możliwość pozyskania środków finansowych na bieżące lub długoterminowe potrzeby firmy.

Dokumenty wymagane do założenia rachunku:
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź z innego przewidzianego prawem rejestru, zezwolenie, koncesję albo oświadczenie o podjęciu działalności gospodarczej, która nie podlega zgłoszeniu do ewidencji, ani nie wymaga uzyskania koncesji
  • Zawiadomienie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
  • Decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
  • Pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
  • Inne dokumenty, o ile obowiązek taki wynika z innych przepisów