Pakiet AGRO

Pakiet AGRO

Pakiet AGRO przeznaczony jest dla rolników.  Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych przez rolników prowadzących działalność rolniczą.

Bankowość internetowa CUI umożliwia dostęp i obsługę rachunku przez Internet z dowolnego miejsca w kraju i za granicą.

BS Kórnik otwiera i prowadzi rachunek w następujących walutach:

  • Złoty polski PLN
  • Euro EUR
  • Dolar amerykański USD

Dokumenty wymagane do założenia rachunku:

  • Nakaz płatniczy za bieżący rok podatkowy ( o opodatkowaniu podatkiem rolnym ) wystawiony przez gminę lub umowę dzierżawy ( w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu rolnego ) lub akt notarialny stwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego
  • Decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP ( jeżeli został nadany – dotyczy rolników zarejestrowanych jako podatnicy od towarów i usług lub/i wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej)

[ O szczegóły zapytaj Doradcę Klienta ]