Lokata terminowa standardowa

Lokaty terminowe standardowe w złotych (stopy % w stosunku rocznym)
Nazwa produktu Oprocentowanie stałe
1 miesięczna 0,01 %
3 miesięczna 0,05 %
4 miesięczna wycofana - po upływie okresu zmiana na 3 m-ce standard
6 miesięczna 0,10 %
12 miesięczna 0,15 %
24 miesięczna wycofana - po upływie okresu zmiana na 12 m-cy standard
36 miesięczna wycofana - po upływie okresu zmiana na 12 m-cy standard

 

Środki zgromadzone na koncie objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.