Kredyt w rachunku bieżącym

Cenisz sobie bezpieczeństwo finansowe oraz swobodny i szybki dostęp do dodatkowych środków? A może potrzebujesz dodatkowe pieniądze na finansowanie bieżącej działalności? Kredyt w rachunku bieżącym będzie dla Ciebie i Twojej firmy idealnym rozwiązaniem.

Co zyskujesz:

 • finansowanie bieżących potrzeb działalności
 • wygodne dysponowanie środkami na rachunku bieżącym (dzięki odnawialności limitu korzystasz z niego tak jak własnymi środkami - wpływy na rachunek zmniejszają kwotę kredytu, a kredyt możesz ponownie wykorzystać)
 • wykorzystujesz tylko tyle środków ile aktualnie potrzebujesz dzięki czemu minimalizujesz koszty odsetkowe
 • odsetki naliczane są codziennie od aktualnie wykorzystanej kwoty kredytu
 • nie musisz dokumentować wykorzystania środków z kredytu

Warunki kredytu:

 • kredyt udzielany maksymalnie na okres 2 lat z możliwością odnowienia
 • odsetki spłacane na koniec miesiąca
 • wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie na podstawie obrotów przeprowadzanych przez rachunek w naszym Banku (nie więcej niż 2-krotność średniomiesięcznych wpływów za okres ostatnich 12 miesięcy oraz nie więcej niż 20% przychodów za ostatni rok obrachunkowy)
 • w przypadku posiadania rachunku bieżącego w innym banku, można skalkulować wysokość limitu na podstawie wpływów na ten rachunek pod warunkiem przeniesienia obrotów (minimum w kwocie określonej w umowie kredytowej) na rachunek w naszym Banku
 • możliwość zabezpieczenia kredytu Gwarancją de minimis
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne w skali roku i wynosi WIBOR 3M + marża Banku
   

Szczegółowe opłaty i prowizje związane z ubieganiem się o kredyt znajdziesz tutaj.

Stawką bazową jest WIBOR 3M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna  z pięciu ostatnich kwotowań kwartału przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego kwartału; zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem nowego kwartału; zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych.

Jak skorzystać?

Przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku i złóż wniosek kredytowy.

Jeśli masz wątpliwości udzielimy Ci szczegółowych informacji oraz pomożemy wypełnić wniosek kredytowy.