Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR

Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR

Bank Spółdzielczy w Kórniku udziela kredytów, które stanowią pewne i wygodne źródło finansowania potrzeb związanych z działalnością rolniczą:

Oprocentowanie funkcjonujących w Banku kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania
Okres Linia kredytowa Oprocentowanie Prowizja
preferencyjny do 4 lat, karencja do 1 roku K02 WIBOR 3M+2,50p.p.* 2,00%

* Jeżeli co najmniej 50,00% upraw rolnik miał ubezpieczonych w dniu wystąpienia klęski - oprocentowanie kredytu płacone przez rolnika wynosi 2,1150% (TABELA 458), ARiMR płaci 2,1150% (TABELA 459)

* Jeżeli brak ubezpieczenia upraw -oprocentowanie płacone przez rolnika wynosi 3,1725% (TABELA 460), ARiMR płaci 1,0575 % (TABELA 461)