Kredyt płynnościowy dla rolników 2%

Parametry kredytu płynnościowego wynikające z Rozporządzeń ARiMR:

·         kredyt przeznaczony jest dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;

·         pomoc stosowana jest w formie dopłat do oprocentowania;

·         oprocentowanie kredytów jest zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększony o marżę banku 3 p. p.;

·         oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR;

·         okres stosowania dopłat aż do 60 m-cy

·         maksymalna kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć:

o    100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,

o    200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,

o    400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych;

·         prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu wynosi 0,5% kwoty kredytu, brak opłaty za rozpatrzenie wniosku