Kredyt na działalność rolniczą

Kredyt na działalność rolniczą

Bank Spółdzielczy w Kórniku udziela kredytów, które stanowią pewne i wygodne źródło finansowania potrzeb związanych z działalnością rolniczą:

Kredyt OBROTOWY

to rozwiązanie pozwalające na bieżące finansowanie potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

 • Udzielany na okres do 36 miesięcy
 • Z niskim oprocentowaniem
 • Możliwość karencji spłaty do 1 roku
 • Wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach
 • Brak opłat za wcześniejszą spłatę

Kredyt OBROTOWY

na zakup środków do produkcji rolnej – to środki finansowe z przeznaczeniem m.in. na zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, materiału siewnego, zakup trzody hodowlanej lub paliw na cele rolnicze.

 • Udzielany na okres do 1 roku
 • Stałe, niskie oprocentowanie
 • Możliwa karencja w spłacie kredytu
 • Wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach
 • Brak opłat za wcześniejszą spłatę

AGRO Kredyt

kredyt stworzony z myślą o potrzebach działalności rolniczej, z przeznaczeniem na finansowanie dowolnego celu o charakterze obrotowym, związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

 • Udzielany na okres do 36 miesięcy
 • Konkurencyjne oprocentowanie
 • Możliwa karencja w spłacie do 1 roku
 • Wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach
 • Brak opłat za wcześniejszą spłatę

Kredyt ODNAWIALNY

kredyt w Rachunku Bieżącym, zapewniający płynność finansową.

 • Udzielany na okres 12 m-cy z możliwością przedłużenia
 • Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 • Stałe, niskie oprocentowanie
 • Odsetki naliczane od wykorzystanej kwoty

Kredyt INWESTYCYJNY

z przeznaczeniem na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłatę kredytów inwestycyjnych w innych bankach.

 • Okres kredytowania jest uzależniony od rodzaju finansowanego przedsięwzięcia
 • Konkurencyjne oprocentowanie
 • Możliwa karencja spłaty do 1 roku

[ O szczegóły zapytaj Doradcę Klienta ]