Kredyt na działalność gospodarczą

Kredyt na działalność gospodarczą

Bank Spółdzielczy w Kórniku udziela kredytów, które stanowią pewne i wygodne źródło finansowania potrzeb związanych z działalnością gospodarczą:

Kredyt OBROTOWY

o rozwiązanie pozwalające na bieżące finansowanie potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Udzielany na okres do 36 miesięcy

 • Z niskim oprocentowaniem
 • Możliwość zabezpieczenia kredytu Gwarancjami de minimis
 • Możliwa karencja spłaty do 1 rok
 • Wykorzystanie kredytu jednorazowe lub w transzach
 • Brak opłat za wcześniejszą spłatę
Kredyt ODNAWIALNY

kredyt w Rachunku Bieżącym, zapewniający płynność finansową.Udzielany na okres 12 m-cy z możliwością przedłużenia

 • Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
 • Stałe, niskie oprocentowanie
 • Odsetki naliczane od wykorzystanej kwoty
 • Możliwość zabezpieczenia kredytu Gwarancjami de minimis
Kredyt INWESTYCYJNY

z przeznaczeniem na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłatę kredytów inwestycyjnych w innych bankach.Okres kredytowania jest uzależniony od rodzaju finansowanego przedsięwzięcia

 • Konkurencyjne oprocentowanie
 • Wypłata jednorazowa lub w transzach
 • Możliwość zabezpieczenia kredytu Gwarancjami de minimis
 • Możliwa karencja spłaty do 1 roku

Kredyty obrotowe, inwestycyjne i w rachunku mogą być zabezpieczone Gwarancjami de minimis, które stanowią niski koszt zabezpieczenia kredytu. Nie wymagają dodatkowych formalności, wszystko załatwisz w placówce Banku.