Kredyt 0% Prowizji

Kredyt 0% Prowizji

Takiego kredytu jeszcze nie było!

Kredyt 0% Prowizji na prostych zasadach do wykorzystania na dowolny cel.

 

Jakie warunki?

  • brak prowizji przygotowawczej
  • długi okres kredytowania aż do 120 miesięcy
  • minimalna kwota kredytu 1.000,00 zł
  • maksymalna kwota kredytu 50.000,00 zł
  • kredyt spłacany w wybranych przez Ciebie ratach równych lub malejących
  • możesz bezpłatnie spłacić kredyt przed terminem
  • dowolnie ustalany dzień spłaty
  • nie wymagamy ubezpieczenia kredytu
  • atrakcyjne oprocentowanie:

          - dla kredytów z okresem spłaty do 36 miesięcy oprocentowanie stałe 7,99% w skali 
             roku w przypadku założenia Konta TAK (w pozostałych przypadkach 8,99%)

          - dla kredytów z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy oprocentowanie zmienne  
             7,99% (WIBOR 3M + marża Banku 6,28 p.p.) w skali roku  w przypadku założenia
             Konta TAK (w pozostałych przypadkach 8,99% - WIBOR 3M+ marża Banku 7,28 p.p.)

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,43%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 20.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 23.454,97zł, oprocentowanie: stałe 7,99 % w skali roku, całkowity koszt kredytu: 3.454,97 zł (w tym prowizja 0,00 zł, odsetki 3.406,97 zł, opłata za prowadzenie rachunku 48,00 zł), 48 miesięcznych rat, 47 równych po 487,65 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 487,42 zł. 

Kalkulacja została dokonana na dzień 03.02.2020r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

 

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony jest dla osób fizycznych osiągających dochód ze stosunku pracy, gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej oraz z tytułu emerytury lub renty.