Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Kórniku jest Joanna Zawacka, z którą można się skontaktować elektronicznie pod adresem iod@bskornik.sgb.pl lub pisemnie: Bank Spółdzielczy w Kórniku, Plac Niepodległości 31 62-035 Kórnik.