Banki Spółdzielcze wdrażają Usługę AML

W błyskawicznym tempie poprawia się poziom zaawansowania technologicznego w bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej. Zaledwie jeden miesiąc zajęło wdrożenie Usługi AML, która zapewnia Bankom Spółdzielczym SGB dostęp do pakietu narzędzi i usług wspierających je w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Z Usługi AML (Anti-Money Laundering) korzystają już wszystkie Banki Spółdzielcze SGB, które przystąpiły do Zintegrowanego Rozwiązania Zrzeszeniowego i mają wdrożony system Def3000. Pierwszy etap wdrożenia zrealizowano w ekspresowym tempie, do końca 2020 roku sfinalizowany zostanie etap II – automatyzacja procesu Oceny Ryzyka Klienta oraz zapewnienie pełnej integracji z publicznymi rejestrami i bazami danych.

Przygotowania w SGB-Banku SA trwały oczywiście dłużej (od połowy 2019 r.) i obejmowały m.in. prace projektowe, wybór dostawcy, testy, parametryzację oraz intensywne rozmowy z Bankami Spółdzielczymi SGB.

– Usługa AML ma dla banków spółdzielczych duże znaczenie – komentuje efekty wdrożenia Mirosław Skiba, prezes Zarządu SGB-Banku SA. – Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zyskują one większy komfort przy wypełnianiu obowiązków nałożonych przez  ustawodawcę, mogąc je realizować automatycznie, a nie manualnie. To zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo przepływów finansowych, a docelowo przyczyni się również do uproszczenia procesów i skrócenia czasu obsługi klientów. Jestem przekonany, że już wkrótce Usługa AML stanie się w naszym Zrzeszeniu podstawowym narzędziem wspierającym działania służące walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Usługa AML zapewnia automatyczną weryfikację klientów przy nawiązywaniu stosunków gospodarczych, automatyczne monitorowanie relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zaawansowany sposób typowania transakcji podejrzanych z wykorzystaniem pakietu nowych reguł analitycznych a także automatyczną identyfikację i rejestrację transakcji ponadprogowych, podlegających raportowaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Dzięki Usłudze AML możliwe jest automatyczne skanowanie transakcji, zarządzanie zespołami, kalendarzem pracy, sprawami, alertami i powiadomieniami, automatyczne profilowanie klientów i transakcji, dostęp do aktualnych list sankcyjnych oraz przygotowanie danych do Oceny Ryzyka Banku. System AML w bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej do końca bieżącego roku będzie zintegrowany z tak dużymi publicznymi bazami, jak KRS, REGON, CEiDG, SWOZ i CRBR.

– Dla banków takich jak nasz – mówi Elżbieta Nowakowska, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu, nadzorująca obszar AML – liczy się przede wszystkim możliwość automatyzacji wielu działań związanych z raportowaniem, które zajmowały pracownikom czas i generowały wysokie koszty oraz spowalniały nasze działania. AML to cały pakiet usług upraszczających monitoring, dostęp do publicznych rejestrów i analizę transakcji. Weryfikujemy je błyskawicznie, korzystając z nowoczesnych narzędzi, bez potrzeby ręcznego wprowadzania danych.

Z perspektywy banków spółdzielczych SGB ważny jest także aspekt finansowy. Świadczona przez SGB-Bank usługa AML została oparta o innowacyjny model abonamentowy – koszt przystąpienia do systemu to 0 złotych. Późniejsze koszty rozliczane są w formie miesięcznego abonamentu, uzależnionego od liczby rachunków i kartotek oraz kosztów stałych związanych z zakupem platformy technicznej, utrzymania i wsparcia platformy AML.

Nie zwalniamy tempa i pracujemy nad udostępnieniem Usługi AML dla Banków Spółdzielczych, które nie korzystają ze Zintegrowanego Rozwiązania Zrzeszeniowego.